Välkommen till KemDok.se
Medlem i Sveriges Facköversättarförening, SFÖ, en förening för översättare som kan sin bransch.

Specialister på översättning av säkerhetsdatablad
Vi är specialister på översättning av säkerhetsdatablad och andra kemikaliedokument. Dessa dokument kräver att man är noggrann med översättningarna, särskilt när det gäller säkerhetsdatablad (SDB). Åtgärder vid olyckor, förvaring, hantering, utsläpp, brand, sanering m.m. måste klart och tydligt framgå av säkerhetsdatabladet..

Spara tid och pengar
Varför lägga ner och pengar på onödigt dyra program eller konsulttjänster?  När du anlitar oss, anlitar du översättare direkt, utan fördyrande mellanhänder. Du betalar bara för den tid som översättningen tar. 

Aktuella dokument
Vid översättningarna ser vi samtidigt till att dina SDB är utformade enligt de globala GHS/CLP-reglerna samt enligt bestämmelser som gäller specifikt för den svenska marknaden.
    

Personlig service
Att enbart översätta kemikaliedokument räcker inte, särskilt inte när det gäller SDB. Man måste t.ex. fråga sig om produkten är rätt klassificerad. Det händer att vi får in SDB som kräver en annan klassificering. Om utgivaren då, eller i andra fall, behöver kontaktas och eventuella frågetecken rätas ut, hjälper vi naturligtvis gärna till. 
                                               Copyright (c) 2020 Björn Johnsson