Vi är medlemmar i Sveriges Facköversättarförening, SFÖ
En facköversättare behärskar ett eller flera språkpar inom det eller de fackområden som översättaren är väl förtrogen med. KemDok.se har engelsk-svenska som specialitet, men välkomnar även översättningar från tyska och danska till svenska.
 
 

Föränderlig teknik
Tekniken inom alla fackområden förändras snabbt. Vi håller oss informerade om nya rön och regler inom vårt fack.
 

Vi uppdaterar era gamla SDB
Vi uppdaterar av era gamla säkerhetsdatablad (SDB) eller Varuinformationsblad för klassificering och märkning enligt det nya GHS/CLP-systemet. 
 

De nya GHS/CLP-reglerna
Särskilt viktigt inom vårt fack är att kunna de nya GHS/CLP-reglerna som gäller globalt från juni 2017. Ett regelmässigt säkerhetsdatablad (SDB) innehåller dessa uppgifter. Vi ser till att alla SDB som vi översätter, uppdaterar, redigerar eller granskar till punkt och pricka följer gällande regelverk innan de lämnas vidare till kunden.