De nya symbolerna
Kartan som är hämtad från Kemikalieinspektionens hemsida visar de nya CLP-symbolerna.
       
Övre raden:       Explosiv, Brandfarlig och Oxiderande.
Mellanraden:     Gas under tryck, Frätande och Giftig.
Nedre raden:     Skadlig, Hälsofarlig och Miljöfarlig.