Vi är medlemmar i Sveriges Facköversättarförening, SFÖ
En facköversättare behärskar ett eller flera språkpar inom de fackområden som översättaren är väl förtrogen med. KemDok.se har engelsk-svenska som specialitet, men översätter gärna också från tyska och danska till svenska.
 
 

Föränderlig teknik
Tekniken inom alla fackområden förändras snabbt. Vi håller oss informerade om nya rön och regler inom kemikaliebranschen.
 

Vi uppdaterar dina gamla SDB
Vi kan uppdatera äldre säkerhetsdatablad (SDB) eller Varuinformationsblad för klassificering och märkning enligt det nya GHS/CLP-systemet. 
 

De nya GHS/CLP-reglerna
GHS/CLP-reglerna började gälla globalt från juni 2017. Ett korrekt säkerhetsdatablad (SDB) innehåller alla nödvändiga uppgifter. Vi ser till att de SDB som vi översätter, uppdaterar, redigerar eller granskar följer gällande regelverk innan de lämnas till dig.