Välkommen till KemDok.se
Medlem i Sveriges Facköversättarförening, SFÖ, en förening för översättare som är hemma på sitt område. 

Specialister på översättning av säkerhetsdatablad
Vi är specialister på översättning av säkerhetsdatablad och andra kemikaliedokument. Med den här typen av dokument är det viktigt att man är noggrann med översättningarna, särskilt när det gäller säkerhetsdatablad (SDB). Åtgärder vid olyckor, förvaring, hantering, utsläpp, sanering, brand m.m. ska klart och tydligt framgå av dokumentet.

Spara tid och pengar
Varför lägga ner och pengar på onödigt dyra program eller konsulttjänster?  När du anlitar oss, anlitar du översättare direkt, utan fördyrande mellanhänder. Du betalar bara för den tid som översättningen tar. Dessutom blir dina SDB skräddarsydda - inte schablonlösningar. 

Aktuella dokument
Vid översättningarna ser vi till att dina SDB är utformade enligt de nya GHS/CLP-reglerna samt enligt bestämmelser som gäller specifikt för den svenska marknaden.
    
Men – förutom de nationella undantagen – är finessen med GHS/CLP-formatet att alla punkterna är globalt lika. Det är numera mindre komplicerat att översätta SDB och därmed billigare för den som köper tjänsten.   

Att bara översätta räcker inte
Att enbart översätta kemikaliedokument räcker inte, särskilt inte när det gäller SDB. Man måste fråga sig om produkten är rätt klassificerad och om märkningen stämmer. Det händer att vi får in SDB som ska ha en annan märkning och SDB som har ämnen som ska klassificeras på ett helt annat sätt.
Vi ser till att de SDB vi översätter är klassificerade och märkta enligt gällande regler och hjälper dig om utgivaren behöver kontaktas och eventuella frågetecken rätas ut. 
                                            

Personlig service
I samband med översättning/klassificering kan det uppstå frågor om regler, ämnenas farlighet eller ofarlighet, onödig eller nödvändig information etc. Du kan naturligtvis diskutera detta och andra frågor med oss. Dina ärenden behandlas konfidentiellt. 


   Copyright (c) 2018 Björn Johnsson